Iň köp satylýan önüm

Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär

 • Jynsy, ýüzýän eşikli bir aýal, suwa düşülýän kostýum

  Jynsy, ýüzmek üçin bir eşik kesdi ...

  Aýratynlyklary: Açyk arkasy bilen kesilen bir egin seksi, göze görnüp duran we moda görünýär.Ajaýyp sagat aýna görnüşini döredýär.Material: Aýallar üçin bir bölek mayo, dem alýan 82% poliester + 18% spandex, çalt gury, uzyn we geýmek üçin amatly.Softumşak inçejik beden bilen ajaýyp hereket edýär.Waka: Aýallar üçin suwa düşülýän eşikler, ýüzmek synpy, maşk ýa-da türgenleşik, serfing, plýa beach, howuz, bal aýy, hawaýi, tomus kanikuly, SPA, suwda ýüzmek we beýleki suw çäreleri üçin ajaýyp ...

 • Swimsuit örtüginiň üsti bilen tomusky kenar örtükli yubka köýnekli Bikini örtükleri

  Swimsuit Cover Up Sum arkaly aýallaryň görşi ...

  ● Aýratynlygy: tegelek kenar bilen uzyn kenar örtükli yubkany görüň.Only Diňe bir ýüzmek örtügi däl, eýsem Monokini, Bikini, flip flop ýa-da tekiz sandal bilen gabat gelýän oňat plýa beach eşikleri, uzyn kenar köýnegi ● Material: Mata gowy we geýeniňizde rahat duýulýar.● Wagt: Bu plýa beach köýnegi, plýa beachda, toýda, aşhana salonynda we akwaparkda geýmek üçin ajaýyp örtükdir.Şeýle hem bal aýy sowgady üçin iň gowy saýlawdyr.Ing inguwmak teklibi: El bilen sowuk ýuwuň we guradyň.Haryt ady: ...

 • “Cross Front Sexy” bir bölek 2022 goşmaça ölçegli mayo köýnek

  “Cross Front Sexy” bir bölek 2022 plýus ...

  Aýratynlygy: Aýallar üçin bir bölek köýnek geýiň, Açyk seksi Bikini, Dem alýan we uzyn poliamid mata.Ol sizi kenaryň merkezine öwürýär.bu mayo eşikleriniň sazlanyp bilinýän gaýyşlary, ululygyny sazlamaga, aýakly bra bilen beýik aýak kesmäge mümkinçilik berýär.Wagt: Ajaýyp belent bikini mayo toplumlary, plýa beach dynç alyşy, howuzda ýüzmek, bal aýy we ş.m. sizi serfing, ýüzmek ýa-da plýa beach geýimi üçin ajaýyp görnüşe öwürýär.Gyz dostlary, aýaly we ene güni üçin ajaýyp sowgat Mata: Th ...

 • Iki bölek 2022 köýnekçi aýal suwa düşülýän eşik

  Iki bölek 2022 köýnekçi aýal suwa düşülýän eşik

  Aýrylyp bilinýän ýassyklar bilen örtülen käse Material: Mata gowy we geýeniňizde rahat duýulýar.Waka: Bu moda suwa düşülýän eşik gaty yssy we owadan, Tropiki syýahat, kenar, fotosurat, syýahat, suwda ýüzmek, sport, hususy oturylyşyk, moda geýim oturylyşygy we ş.m. tomus üçin gowy saýlama.Hinguwmak teklibi: El bilen sowuk ýuwuň we guradyň.Önümiň ady: Iki bölek toplum 2022 köýnekli aýal suwa düşülýän kostýum Material: 80% poliester / 20% Spandex Haryt görnüşi: Bikin ...

 • Zenanlaryň 3 bölegi, uzyn ýeňli kenar örtügi bilen Bikini mayo geýýär

  Zenanlaryň 3 bölegi Bikini Swimsuits wit ...

  Aýratynlyklary: Uzyn ýeňli plýa beach örtügi bilen seksi braziliýaly thong bikini.Saýlawyňyz üçin gözüňi özüne çekiji üç dizaýn, Täsin bikini üst we ýaňak seksi bikini düýbleri, plýa beachda, howuzda ýa-da indiki tropiki dynç alyşyňyzda aýal-gyzlaryň köpçüliginden tapawutlanar.Material: Mata gowy we geýeniňizde rahat duýulýar.Wagt: Bu moda suwa düşülýän eşik gaty gyzgyn we owadan, Tropiki syýahat, plýa Beach, surat, syýahat, suwda ýüzmek, sport, hususy oturylyşyk, moda geýimi ...

 • Aýal-gyzlaryň ýokary bölegi Braziliýaly Bikini mayo

  Aýallaryň ýokary bölegi bir bölegi Yzsyz Thong ...

  Aýratynlyklary: Braziliýaly bir bölek suwa düşülýän kostýum kesdi, siluetiňize laýyk gelýär.4 taraplaýyn elastik poliester matasy, oňat geýinmek rahatlygyny üpjün edýär we hiç hili gaharlanma ýok.Gözüňi özüne çekýän bäş dürli nagyş, Täsin bikini topy we ýaňak seksi bikini düýbleri, plýa beachda, howuzda ýa-da indiki tropiki dynç alyşda aýal-gyzlaryň köpçüliginden tapawutlanar.Material: Mata gowy we geýeniňizde rahat duýulýar.Wagt: Bu moda suwa düşülýän eşik gaty yssy we ...

 • Aýal-gyzlar gysga Sarongs kenar örtükli Bikini, S-3XL köýnek geýmek üçin şifon örtügini örtýär

  Aýal-gyzlar gysga Sarongs kenar örtügi Bikini Wra ...

  100% poliester öz-özüňi daňmak Softumşak Sarong örtügi: -arym şifon, ýüpek ýumşak mata, ýokary gyrasy bilen seksi örtügi üpjün edýär, gowy dem alýar, çalt guradýar we deride sowuk bolýar.Birnäçe reňkli mayo örtügi: weeňil we götermek aňsat, köp adamy gezelenç, plýa beach, howuz, köl, dynç alyş, seýilgäh, kurort ýa-da ýüregiňiziň islän ýerinde mayo örtügi ýa-da plýa yubka ýaly ýerlere laýyk gelýär.Baglamak aňsat: Şifonyň örtükleri goşmaça galstuk uzynlygy bilen bezelendir, hakykatdanam ...

 • Galstuk boýag Aýal-gyzlar ýoga ekin tanky, ýokarky bökdençsiz aýallar sport şkafyny açýarlar

  Boýag boýag Aýallar ýoga ekin tankynyň ýokarky bölegi ...

  90% Poliamid / 10% Spandex 【impactokary täsirli sport braýkasy】 Esasy mata: lighteňil, çyglylygy güýçlendirýän mata, 90% Poliamid, 10% Spandex.Ikinji deriňiz ýaly 【ogaoga Tops Bra】 - ogaoga ýokarky bra, deriň siňdirilmegi we çyglylygy artdyrmak bilen birlikde ýeňil rahatlygy üpjün edýär.Zenan ýoga fitnes tejribesini ýokarlandyrmak üçin döredildi.Ogaoga tankyň ýokarsy sport zalynda “Pilates” studiýasynda, açyk sport we gündelik dynç alyş ýerlerinde, “Shift fro” ...

KOMPANI OFANY ÖSÜŞ

Ösüşimizi has ýokary derejä çykalyň

 • Quanzhou Stamgon Trading Co Ltd.

  “Quanzhou Stamgon Trading Co Ltd.” dokma önümleri bilen 1993-nji ýyldan bäri söwda edip gelýär.Önümlerimizde kenar şortikleri, suwa düşülýän eşikler we ýoga geýimleri we başgalar bar. Esasy bazarlarymyz Europeanewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta asuda we Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynda ýerleşýär.2300-den gowrak hünärli işçi bolan ýedi bilelikdäki kärhana bar.Önümçiligimiz ýylda ýigrimi million ABŞ dollaryna çenli.

 • Bilelikdäki kärhana fabrigimiz hakda

  Bilelikdäki kärhana zawodymyz, önümçilik çykdajylaryny has gowy gözegçilikde saklap, önümiň hiline iň ýokary derejede gözegçilik edip we bazar üpjünçiligine bolan jogaby çaltlaşdyryp bilýän köýnek we sport eşikleri öndürmekde ýöriteleşendir.Häzirki wagtda zawodda 2300-den gowrak işgär bar we ussahananyň meýdany 4000 inedördül metrden gowrak.

Hyzmatdaşlarymyz

Bizdäki hyzmatdaşlygy artdyrarys we güýçlendireris.

 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş